Header

Házirend

 

HÁZIREND

A belépő megvásárlása csak akkor jogosít a Rendezvényre történő belépésre, ha elfogadod a BLABLA házirendjét és biztonsági rend szabályait , valamint tudomásul veszed, hogy annak betartását a vezetőség és a rendezők végzik. A Rendezvényeken való részvételhez a pénztárnál megváltott (vagy elővételben megvásárolt) belépő, valamint minden esetben érvényes fényképes igazolvány szükséges!

A BLABLA területén alkoholt árusítunk és mivel a fiatalkorúak kiszolgálása törvénybe ütközik és büntetendő, a diszkó egész területén kizárólag  18. életévüket betöltött vendégeinket szolgáljuk ki szeszes itallal. Belépés esetén az életkor alsó határa az adott rendezvény jellegétől függően kerül meghatározásra, de minimum 16. betöltött életév.

Akik személyiségi jogaikra vagy egyéb okokra hivatkozva nem mutatják fel a személyi igazolványukat, NEM tudjuk a diszkó területére beengedni.

Alkoholos, kábítószer vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló személy, valamint a nem kulturált öltözetékben (pl: tréningruha, edzőruha, rövidszárú sportnadrág stb.) továbbá véres, koszos ruhában megjelenő vendég a Rendezvényt még VIP klubtagsági kártya birtokában sem látogathatja.

Felhívjuk az epilepsziás rohamokra hajlamos vendégeink figyelmét, hogy klubunk területén fokozottan villódzó fényhatásoknak lehetnek kitéve!

A sérült, átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált karszalag érvénytelen. Az érvénytelen karszalaggal a Vendég illetéktelenül tartózkodik a Rendezvény területén.

A megrongálódott, vagy elveszett karszalagot nem pótoljuk. Ebben az esetben a Vendég a Rendezvény területén kizárólag új karszalag váltása esetén tartózkodhat. A karszalagot hamsítók és a hamisításban közreműködők ellen a Vezetőség eljárást indít.

Belépéskor a pénztárnál jegy vásárlása előtt a Vendég a biztonsági személyzet kérésére – életkor pontos meghatározása céljából – köteles felmutatni érvényes fényképes személyazonosítót. Ha a Vendég nem a saját tulajdonába tartozó személyazonosítót mutat fel, a Vezetőség azonnal rendőrségi eljárást indít. Ebben az esetben a Vendéget a rendezvényeinkről örökre eltiltásban részesítjük.

A megvásárolt karszalag másra át nem ruházható!

Az elővételben megvásárolt karszalagot, jegyet vagy azt igazoló nyomtatványt a Rendezvényre való belépéskor a személyzet új karszalagra cserélheti.

Jegyet nem váltunk vissza.

A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket a rendezők a szórakozóhelyről kivezethetik, és véglegesen kitilthatják. Nézeteltérés vagy esetleges verekedés esetén az összes résztvevő fél távozásra van felszólítva, ha kezdeményezett, ha nem.

A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.

A BLABLA területére üveget, poharat, üvegtárgyat, ütő-, szúró,- vágóeszközt, fegyvert vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül, ezek észlelésénél a rendőrséget értesíthetjük.

A BLABLA területére italt (alkoholt és alkoholmenteset egyaránt), élelmiszert semmilyen mennyiségben, nem lehet behozni! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki elfogyasztani, ellenkező esetben átadni a biztonsági szolgálatnak vagy a bejáratnál elhelyezett kukákba kidobni.

A jegy megvásárlásával egyidejűleg Ön elfogadja hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készül, amely a szórakozóhely weboldalán megjelenik. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.

Kép- és hangfelvételt a Rendezvényről csak a rendezők belegyezésével lehet készíteni.

A BLABLA területén és a hozzá tartozó parkolóban a vezetőség írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, árumintát illetve szórólapot osztogatni!

A pultokba, a ruhatárba, az öltözőkbe és a raktárakba továbbá a lemezlovas pultjába – a személyzeten kívül – BELÉPNI, BENYÚLNI TILOS!

Asztalokon, székeken és egyéb bútortárgyakon táncolni életveszélyes és TILOS! Ha valaki felmegy egy bútordarabra ezt kizárólag saját felelősségre teheti. Ebből eredendő bármilyen sérülésért vagy balesetért felelősséget nem vállalunk. A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért. A kulturált viselkedési forma és megjelenés mindenkitől elvárt.

A BLABLA területén ruhatár üzemel. A kabátokban, ruhaneműkben és táskákban elhelyezett tárcákért, pénzért, mobiltelefonért és egyéb értéktárgyakért felelősséget NEM VÁLLALUNK! Külső helyszíni rendezvényeinken nem minden esetben biztosítunk ruhatárat, erről mindig az adott rendezvény hirdetményében tájékoztatjuk vendégeinket.

Az elvesztett ruhatári jegy (sorszám) esetén a ruhanemű kiadása ruhatári jegy nélkül, KIZÁRÓLAG AZ UTOLSÓ VENDÉG TÁVOZÁSA UTÁN lehetséges!

A ruhatárban maradt ruhaneműket és a diszkó területén talált tárgyakat a következő rendezvény napján lehet átvenni, ezeket 2 hónapig megőrizzük. Kérjük, a talált tárgyakat a személyzet bármely tagjánál add le, elveszett tárgyaidat elsősorban a ruhatárban keresd.

A diszkó területén elveszített értékekért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért javasoljuk senki ne hagyja mobiltelefonját, táskáját, ruházatát és egyéb értékeit őrizetlenül.

A megrendelt italok és ételek fogyasztás előtt azonnal fizetendők!

Kérjük, a személyzet egyik tagját se zavarják a folyamatos munkavégzésben!

A diszkó területén kizárólag az arra kijelölt helyen lehet dohányozni!

A városban a különböző társüzletekben és hirdetőtáblákon elhelyezett programok csak tájékoztató jellegűek. A pontos programok a szórakozóhely honlapján a www.blablaoroshaza.hu oldalon, valamint a Facebook oldalon – fb.com/blabla.oroshaza – találhatók. A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják, ezért érdemes a rendezvény napján megtekinteni a weboldalon az aktuális programot.

A fenti szabályok közül akár csak egy pontot is megszegő látogatókat a rendezőség a helyszínről eltávolíthatja és ebben az esetben a jegy árát sem köteles visszatéríteni, illetve VIP tagság esetén a tagság megszűnését vonhatja maga után! Biztonsági embereink vétójoggal rendelkeznek.

A biztonságos szórakozás érdekében kérjük a fenti szabályok betartását.

Jó szórakozást kívánunk: a Vezetőség

2019.01.03.